Uuden OPS:n tvt-tavoitteita

Meneillään on esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen (OPS2016). Viime keväänä toteutetuilla sähköisellä kyselyllä sekä avoimella verkkokommentoinnilla Opetushallitus sai runsaasti palautetta opetuksen järjestäjiltä, kouluilta ja opettajilta, oppilailta ja vanhemmilta sekä yhteiskunnan eri aloja edustavilta tahoilta. Luonnoksia on kehitetty saadun palautteen pohjalta. Nyt käynnistyneen lausuntokierroksen jälkeen opetussuunnitelmien perusteet viimeistellään ja perustemääräykset annetaan vuoden 2014 lopussa. (Lähde)

Opetussuunnitelman perusteissa määritellään seitsemän laaja-alaisen osaamisen aluetta:

 • ajattelu ja oppimaan oppiminen
 • kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
 • itsestä huolehtiminen ja arjen taidot
 • monilukutaito
 • tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
 • työelämätaidot ja yrittäjyys
 • osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

Digikirja-hankkeessa meitä kiinnostavat erityisesti monilukutaitoon sekä tieto- ja viestintäteknologiseen osaamiseen liittyvät tavoitteet. Monilukutaito on kykyä hankkia, muokata, tuottaa, esittää ja arvioida tietoa eri muodoissa, eri ympäristöissä ja tilanteissa sekä erilaisten välineiden avulla. Tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen pääalueet ovat:

 • käytännön taidot ja oma tuottaminen
 • vastuullinen ja turvallinen toiminta
 • tiedonhankinta sekä tutkiva ja luova työskentely
 • vuorovaikutus ja verkostoituminen

Näitä tukevia tavoitteita 1. ja 2. luokan OPS:ssa ovat mm. :

 • tarjota tilaisuuksia tuottaa yksinkertaisia kertomuksia, kuvauksia ja muita tekstejä, myös monimediaisissa ympäristöissä (äidinkieli)
 • kannustaa oppilasta esittämään ratkaisujaan ja päätelmiään konkreettisin välinein, piirroksin, suullisesti ja kirjallisesti myös tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen (matematiikka)
 • tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään osana ideointia ja dokumentointia (käsityö)
 • Harjoitellaan näppäintaitoja sekä muita tekstin tuottamisen ja käsittelyn perustaitoja. Oppilaat saavat ja jakavat keskenään kokemuksia  digitaalisen median parissa työskentelystä sekä ikäkaudelle sopivasta ohjelmoinnista.

Monenlaista kokeiltavaa kouluilla riittää siis!

Tuumailee
Liisa

Tutustu: perusopetuksen luonnokset, luvut 1-12 ja Opetus vuosiluokilla 1-2

Kuva: Laura Strickland / MyCuteGraphics

Kuva: Laura Strickland / MyCuteGraphics

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *