Tunneilmapiiri ja tabletit matematiikan tunneilla

Toukokuussa valmistui Suvi Helinin pro gradu Tunneilmapiiri matematiikan tunneilla 2. ja 3. luokissa. Tutkimus Tampereen kaupungin Digikirja-hankkeesta. Tutkimuksessa oli tarkoituksena 2. ja 3. luokkalaisten matematiikan oppituntia esittävien piirrosten avulla selvittää, millainen tunneilmapiiri matematiikan oppitunneilla on. Luokkien matematiikan oppitunneilla on opetuksessa mukana ollut myös tablet-laitteita. Tunneilmapiirin lisäksi piirroksista tutkittiin oppilaiden matematiikkakuvaa ja tablet-laitteiden esiintymistä.

Piirrosten tulkinnan tukena tutkimusaineistona käytettiin myös lasten haastatteluita. Tutkimusaineisto kerättiin Digikirja-hankkeessa mukana olleilta viideltä oppilasryhmältä, kolmelta 2. luokalta ja kahdelta 3. luokalta, kokonaisuudessaan oppilaiden piirroksia kertyi analysoitavaksi 79 kappaletta.

Tutkimuksen keskeisimmät tulokset olivat, että tunneilmapiiri matematiikan oppitunneilla oli positiivinen, mutta luokkakohtaisia eroavaisuuksia oli havaittavissa. Matematiikkakuvaa oli haastava tulkita aineistosta, sillä oppilaat kuvasivat piirroksiinsa niukasti omia tunteitaan matematiikkaa kohtaan. Toisaalta oppilaat kuvasivat matematiikan oppitunteja pääosin myönteisillä ilmeillä ja siitä voidaan tehdä johtopäätös, että oppilaiden matematiikkakuva on enimmäkseen positiivinen. Tablet-laitteet näkyivät luokkakohtaisesti eri tavoin ja niihin yhdistettiin sekä positiivisia että negatiivisia tuntemuksia.

Piirroksista tutkittiin myös tablet-laitteiden näkyvyyttä, sillä luokissa oli ollut käytössä matematiikan tunneilla tablet-laitteet jo toista lukuvuotta. Yhdeksi analysoitavaksi sisältöluokaksi lisättiin siis se, näkyykö piirroksissa tablet-laitteita. 26 % 2. luokkalaisista piirsi matematiikan oppituntipiirrokseen tablet-laitteen jollekin oppilaalle. 25 % 3. luokkalaisista piirsi laitteen piirrokseen. Molemmilla luokka-asteilla siis neljännes oppilaista piirsi piirrokseen näkyviin tablet-laitteen. Pieniä eroja luokkien kesken oli havaittavissa, yhdessä luokassa vain 11 % piirsi tablet-laitteen kun taas parhaimmillaan 41 % luokan oppilaista piirsi tablet-laitteen piirrokseensa. Yksi päähavainto tablet-laitteiden esiintyvyydestä piirroksissa oli se, että pelillisyys näkyy monessa piirroksessa, joissa tablet-laite on opetuksessa mukana.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *