Tabletit tukemassa lukemista ja kirjoittamista

Tässä kuulumisiä keväältä 2015, jolloin yksi hankkeessa mukana olevista graduntekijöistä teki  luokanopettajaopintoihin kuuluvan projektin Lielahden koulun 1. luokalla. Projektin tavoitteena oli tablet-laitteiden hyödyntäminen äidinkielen opetuksessa, niin että ne tukevat lukemaan ja kirjoittamaan oppimista.

Ykkösluokkalaiset oli jaettu kolmeen ryhmään ja työskentelin kunkin ryhmän kanssa oppitunnin kerrallaan maanantaisin parin kuukauden ajan.  Luokalla oli käytössä iPad-laitteet, jonka perusteella projektin keskiöön valikoitui Book Creator -sovellus. Jokainen oppilas loi oman kirjan itsestään sovellukseen. Sovellukset olivat valmiina laitteilla ja laitteet olivat heti nappia painamalla toimintavalmiudessa, joten pääsimme nopeasti työn touhuun. Kirjoja tehdessään oppilaat kirjoittivat, muokkasivat tekstin muotoa ja väriä, valokuvasivat toisiaan, ympäristöään ja kuvistöitään, piirsivät sekä äännittävät puhumalla tarinoita. Omaan kirjaan mm. luotiin kansilehti, kirjoitettiin itsestä kuten perheestä ja omista harrastuksista, kirjoitettiin pientä tarinaa kuvien pohjalta sekä lisättiin kuvia oman kiinnostuksen mukaan. Lopuksi kirjat esiteltiin koko luokalle taululle heijastettuina.

bc3_hhOppilaat  suhtautuivat positiivisesti  työskentelyyn  ja  tulivat  aina  todellaan  mielellään  iPad-pajaan.  Aluksi ohjeistuksessa  meni  vähän  enemmän  aikaa  ja  pohdin, että  olinko  valinnut  oppilaille kuitenkin  liian  vaikean  ohjelman  käytettäväksi.  Kuitenkin  Book  Creator -sovelluksen käyttö luonnistui oppilailta paremmin kerta toisensa jälkeen. Osa oppilaista oppi käytön heti  ensimmäisellä  kertaa  ja  osa  oppilaista  vaati  vähän  pidemmän  ajan  käytön oppimiseen.  Oppilaat  keskustelivat  mielellään  kirjoistaan  keskenään.  He  näyttivät ottamiaan kuvia, lukivat tarinoita ja auttoivat toisiaan käyttämään sovellusta.

bc1_hhOppilaiden mielestä tekemämme kirjaprojekti oli kiva ja sellainen olisi mukava toteuttaa  heidän  mielestään  uudestaan  joskus  tulevaisuudessa.  Oppilaiden  mielestä tabletilla  kirjottaminen  oli  kivaa  ja  helpompaa  kuin  kynällä  paperille  kirjoittaminen, koska se ei vaadi kirjaimen muodon tekemistä vaan näppäilyä. Monet toivat esiin sen, että olivat oppineet kirjoittamista projektin aikana.

bc2_hhBook Creator -sovellusta voisi hyödyntää monella tavalla, esim. oppilas voisi luoda oman jatkotarinan tai tehdä omia oppikirjoja vaikka ympäristöoppiin ja samalla opetella etsimään kriittisesti tietoa internetistä. Sovellus  toimisi  loistavana  pohjana  oman  oppimisen portfoliolle, johon voisi dokumentoida omaa oppimistaan valokuvien ja tekstien avulla pitkin  vuotta.  Mielestäni  tämä käyttämämme  sovellus on  oikein  toimiva  juuri  koulukäytössä eikä englanti käyttökielenä alkuunpääsyn jälkeen ollut hidaste oppilaille.

Terveisin
Hanna

Pohjois-Hervannan Omat työt-malli

Pohjois-Hervannan koulussa Omat työt- työskentelymalli on saanut lisäarvoa. Mallissa opettaja on suunnitellut kokonaisopetuksellisen oppimispaketin, jota tehdään tietyillä koko luokan tunneilla. Opettaja esittelee omien töiden tunteihin sisältyvät työt oppilaille. Tämän jälkeen oppilailla on vapaus valita järjestys töillensä. Oppilaat käyttävät töihinsä tarvitsemansa ajan. Työtapa tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden syventyä häntä innostavaan aiheeseen. Jos oppilas kokee tarvitsevansa enemmän aikaa oppimiseensa, tämä työtapa tarjoaa hänelle siihen mahdollisuuden. Digikirjahankkeen myötä omiin töihin on pystytty sisällyttämään elokuvien tekoa, haastattelujen nauhoitusta, omien digitaalisten kirjojen tekoa, monipuolista tiedonhankintaa, virtuaaliympäristöissä liikkumista yms.

Mallissa oppilas on oman oppimisprosessinsa omistaja.  Opettaja pystyy kohdentamaan tukea sitä tarvitsevalle. Oppilaat merkitsevät listaan oppimissuorituksensa ja valitsevat kotitehtävänsä.

Lopputapaamisen satoa: palautteita ja digitarinoita

Joulukuun alussa järjestettiin Digikirja-hankkeen lopputapaaminen, johon osallistui opettajia ja yksi rehtorikin ennätti paikan päälle. Aamupäivän aikana kävimme läpi niin tämän syksyn tunnelmia kuin kulunutta paria vuotta. Monenlaista on matkan varrelle mahtunut, vaikeuksiakin, mutta päällimmäinen tunne oli onneksi se, että paljon on uutta tullut opittua. Yhteiset tapaamiset ja muiden opettajien vertaistuki on ollut erityisen tärkeää.

Marraskuussa niin oppilaat, huoltajat, opettajat kuin rehtoritkin vastasivat lyhyisiin palautekyselyihin. Oppilaiden vastauksia kertyi 157, huoltajien 62, opettajien 10 (/11) ja rehtorien 2 (/6). Kysyttäessä oppilailta mitä tykkäät tehdä tietokoneella tai tabletilla koulussa, suosituimmat vastaukset olivat pelata (61%) ja harjoitella matematiikkaa (41%). Epämieluisaa oli lukeminen (29%); toisaalta monet eivät osanneet nimetä, mitä eivät tykkää tehdä. Puolet haluaisi käyttää tietokoneita tai tabletteja koulussa enemmän kuin nyt ja noin 8% vähemmän kuin nyt. Huoltajista noin 61% oli sitä mieltä, että tietokoneita ja tabletteja on käytetty sopivasti. Monet kuitenkin kommentoivat, että on vaikea kovin tarkkaan tietää, mitä koulussa tehdään ja miten. Opettajat kokivat, että hankkeesta on ollut heille jonkin verran (40%) tai paljon (60%) hyötyä. Parhaimpina puolina koettiin yhteistyö muiden opettajien kanssa sekä uuden oppiminen. Opittuja asioita on jaettu myös muille. Huonoin puoli oli selvästi laiteongelmat. Rehtorien mielestä hankkeen toteuttamista koulussa edistivät etenkin hankeväen yhteiset tapaamiset ja hyvä tiedotus; vaikeuttavia tekijöitä olivat laite- ja verkko-ongelmat. Tässä esityksessä pääset tutustumaan vastauksiin: http://bit.ly/2gGFOmm

Iltapäivällä ohjelmassa oli Matleena Laakson pitämä työpaja, jossa tutustuttiin erilaisiin tapoihin toteuttaa digitarinoita oppilaiden kanssa. Käytiin läpi erilaisia sovelluksia ja ohjelmia, joilla voi tehdä videoita ja animaatioita sekä keskusteltiin videoiden teon periaatteista.Työpajan sisältöön voit tutustua täällä: http://www.slideshare.net/MatleenaLaakso/digikirjaseminaari-21216

20161202_digikirja