Pohjois-Hervannan loppuraportti

Pohjois-Hervannan koulu lähti mukaan Digikirja-hankkeeseen kolmen luokan voimin. Koneeksi valikoitui Dellin hybridi, koska hankkeen ajatuksena oli saada kokemuksia eri laitteista. Tampereen Normaalikoulun opettajilla oli kyseisestä laitteesta hyviä kokemuksia, niin luotimme heidän arvioonsa. Meidän kokemuksemme laitteesta eivät ole olleet pelkästään positiivisia ja matkaan on sisältynyt paljon haasteita.

Hankkeen kautta sekä oppilaat että opettajat saivat oman henkilökohtaisen laitteen käyttöönsä. Laitteet saimme käyttöön syyslukukaudella 2014. Tietokone on ollut tästä lähtien luonteva osa oppimisprosessia. Koneen käyttöönoton yhtenä haasteena oli ristiriitaiset tiedot Microsoft-tilin luomisesta luokille. Opettajan hallitsema yhteinen tili lopulta ratkaisi suurimmat ongelmat. Tilin kautta pystyimme hankkimaan ja jakamaan sovellukset oppilaiden käyttöön. Samalla opettaja pystyi rajaamaan ja seuraamaan mitä sovelluksia koneille asennettiin.

Reppu-Moodle otettiin luokissa käyttöön aktiivisesti heti hankkeen alussa. Sen avulla materiaalit ja nettilinkit saatiin nopeasti ja keskitetysti oppilaiden käyttöön.  O365 on myöskin ollut hyvä lisä työkaluissa, esim. tekstien tallentaminen tai retkien raportointi kuvineen sujuu oppilailla itsenäisesti. Oppimisprosessista jää suoraan jälki 0365:n valokuvin, tekstein ja videoin.  Tavoitteena on että, oppilaiden taidot kasvavat, niin että he pystyvät esittämään raporttinsa esim. Powerpointilla.

Hankkeen myötä oppilaat ovat harjaantuneet käyttämään tietokonetta monipuolisesti. Kuvankäsittelytaidot, elokuvatyökalun käyttö, digitaaliset oppimateriaalit (Näppistaituri, 10monkeys, ongelmaratkaisupelit, oppikirjojen digimateriaalit) ovat luonteva osa oppilaiden koulupäivää.  Hankkeen myötä kertaaminen on vaivattomampaa ja toistojen määrä on lisääntynyt.

Opettajat ovat kokeneet koneen helpottaneen ylös- ja alaspäin eriyttämistä. Oppilaiden ei tarvitse enää kysyä:  ”Mitä minä teen seuraavaksi?”  Mielekästä ja hyödyllistä tekemistä on aina oppilailla helposti saatavilla.  Opettajien yhteinen havainto hankkeen edetessä on ollut, että koneella työskentely ei ole yksinäistä puurtamista, vaan se lisää ja pitää yllä sosiaalista vuorovaikutusta. Koneella työskentely tukee vertaisoppimista. Välittömän ja realistisen palautteen saaminen näyttää myös motivoivan oppilaita.

Digikirja-palautekyselyn tulokset näyttävät, että lapset pitävät koneella työskentelystä. Pelaaminen nousee tuloksissa suosituimmaksi työtavaksi oppilaiden keskuudessa. Pelaamisella oppilaat tarkoittanevat oppimispelejä, koska viihdepelaamista ei luokissa ole juurikaan tehty. Tarinoiden kirjoittaminen ja matematiikan harjoitteet ovat olleet suosituimpia pelejä. Tuloksista nousee esiin, että oppilaista 48/56 haluaisi käyttää tablettia saman verran tai enemmän koulussa. Lisäksi paperisten oppikirjojen käyttöä kysyttäessä 47/56 oppilaista haluaisi käyttää kirjoja saman verran tai vähemmän.

Vanhemmat pyrittiin ottamaan aktiivisesti alusta asti mukaan. Vanhempia tiedotettiin monipuolisesti hankkeesta. Hankkeen kautta saimme sopimuslomakkeen jossa vanhemmille selvennettiin  vastuukysymyksiä. Järjestimme myös toiminnallisen vanhempainillan, jossa oppilaat opettivat vanhempiaan. Osa oppilaista kuljettaa konetta edelleen kotiin, se auttaa vanhempia pysymään mukana lapsen tietoteknisten taitojen kehittymisessä.

Digikirjapalautekyselystä tullutta palautetta vanhemmilta:

”Olen ollut tyytyväinen ja ilahtunut tähän hankkeeseen.”

”Laitteiden toiminta välillä tosi epävarmaa.”

”Digitaaliset laitteet ja oppimateriaalit ovat hyvä lisä oppimisessa. Mutta pääpainon tulee olla perinteisissä kirjoissa ja menetelmissä. Lapset käyttävät digilaitteita jo vapaa-ajallaan hyvin paljon. Siksi olisi suotavaa, että koulu antaisi kokemuksia ja valmiuksia lukea kirjoja, keskustella asioista luokkatovereiden kanssa, käydä tutustumassa asioihin paikan päällä ja kokeilla ja tehdä asioita mahdollisimman paljon itse.”

Meille opettajille hanke on ollut piristysruiske. Hanke on haastanut meidät pohtimaan pedagogisia mallejamme ja ratkaisujamme. Hanke on antanut meille  varaslähdön uuteen opetussuunnitelmaan. Hankkeen tarjoamat koulutukset, kollegoilta saatu vertaistuki ja hankkeen työntekijät ovat olleet hankkeen parasta antia. Avun jalkautuminen luokkiin on ollut kultaakin kalliimpaa. Olemme saaneet konkreettisia vinkkejä digiloikkaan.

Raportin koostivat Anita, Erja ja Tiia

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *