Tabletit tukemassa lukemista ja kirjoittamista

Tässä kuulumisiä keväältä 2015, jolloin yksi hankkeessa mukana olevista graduntekijöistä teki  luokanopettajaopintoihin kuuluvan projektin Lielahden koulun 1. luokalla. Projektin tavoitteena oli tablet-laitteiden hyödyntäminen äidinkielen opetuksessa, niin että ne tukevat lukemaan ja kirjoittamaan oppimista.

Ykkösluokkalaiset oli jaettu kolmeen ryhmään ja työskentelin kunkin ryhmän kanssa oppitunnin kerrallaan maanantaisin parin kuukauden ajan.  Luokalla oli käytössä iPad-laitteet, jonka perusteella projektin keskiöön valikoitui Book Creator -sovellus. Jokainen oppilas loi oman kirjan itsestään sovellukseen. Sovellukset olivat valmiina laitteilla ja laitteet olivat heti nappia painamalla toimintavalmiudessa, joten pääsimme nopeasti työn touhuun. Kirjoja tehdessään oppilaat kirjoittivat, muokkasivat tekstin muotoa ja väriä, valokuvasivat toisiaan, ympäristöään ja kuvistöitään, piirsivät sekä äännittävät puhumalla tarinoita. Omaan kirjaan mm. luotiin kansilehti, kirjoitettiin itsestä kuten perheestä ja omista harrastuksista, kirjoitettiin pientä tarinaa kuvien pohjalta sekä lisättiin kuvia oman kiinnostuksen mukaan. Lopuksi kirjat esiteltiin koko luokalle taululle heijastettuina.

bc3_hhOppilaat  suhtautuivat positiivisesti  työskentelyyn  ja  tulivat  aina  todellaan  mielellään  iPad-pajaan.  Aluksi ohjeistuksessa  meni  vähän  enemmän  aikaa  ja  pohdin, että  olinko  valinnut  oppilaille kuitenkin  liian  vaikean  ohjelman  käytettäväksi.  Kuitenkin  Book  Creator -sovelluksen käyttö luonnistui oppilailta paremmin kerta toisensa jälkeen. Osa oppilaista oppi käytön heti  ensimmäisellä  kertaa  ja  osa  oppilaista  vaati  vähän  pidemmän  ajan  käytön oppimiseen.  Oppilaat  keskustelivat  mielellään  kirjoistaan  keskenään.  He  näyttivät ottamiaan kuvia, lukivat tarinoita ja auttoivat toisiaan käyttämään sovellusta.

bc1_hhOppilaiden mielestä tekemämme kirjaprojekti oli kiva ja sellainen olisi mukava toteuttaa  heidän  mielestään  uudestaan  joskus  tulevaisuudessa.  Oppilaiden  mielestä tabletilla  kirjottaminen  oli  kivaa  ja  helpompaa  kuin  kynällä  paperille  kirjoittaminen, koska se ei vaadi kirjaimen muodon tekemistä vaan näppäilyä. Monet toivat esiin sen, että olivat oppineet kirjoittamista projektin aikana.

bc2_hhBook Creator -sovellusta voisi hyödyntää monella tavalla, esim. oppilas voisi luoda oman jatkotarinan tai tehdä omia oppikirjoja vaikka ympäristöoppiin ja samalla opetella etsimään kriittisesti tietoa internetistä. Sovellus  toimisi  loistavana  pohjana  oman  oppimisen portfoliolle, johon voisi dokumentoida omaa oppimistaan valokuvien ja tekstien avulla pitkin  vuotta.  Mielestäni  tämä käyttämämme  sovellus on  oikein  toimiva  juuri  koulukäytössä eikä englanti käyttökielenä alkuunpääsyn jälkeen ollut hidaste oppilaille.

Terveisin
Hanna

Pohjois-Hervannan Omat työt-malli

Pohjois-Hervannan koulussa Omat työt- työskentelymalli on saanut lisäarvoa. Mallissa opettaja on suunnitellut kokonaisopetuksellisen oppimispaketin, jota tehdään tietyillä koko luokan tunneilla. Opettaja esittelee omien töiden tunteihin sisältyvät työt oppilaille. Tämän jälkeen oppilailla on vapaus valita järjestys töillensä. Oppilaat käyttävät töihinsä tarvitsemansa ajan. Työtapa tarjoaa oppilaalle mahdollisuuden syventyä häntä innostavaan aiheeseen. Jos oppilas kokee tarvitsevansa enemmän aikaa oppimiseensa, tämä työtapa tarjoaa hänelle siihen mahdollisuuden. Digikirjahankkeen myötä omiin töihin on pystytty sisällyttämään elokuvien tekoa, haastattelujen nauhoitusta, omien digitaalisten kirjojen tekoa, monipuolista tiedonhankintaa, virtuaaliympäristöissä liikkumista yms.

Mallissa oppilas on oman oppimisprosessinsa omistaja.  Opettaja pystyy kohdentamaan tukea sitä tarvitsevalle. Oppilaat merkitsevät listaan oppimissuorituksensa ja valitsevat kotitehtävänsä.

Ilmiömäinen Hervanta

Helmikuussa Hervannan koulupolun koulut viettivät ilmiöviikkoa. Aiheena oli ihminen ja hyvinvointi. Yhtenä tavoitteena viikolla oli harjoitella monipuolisesti TVT- taitoja.

Viikon aikana tehtiin mm. animaatioita, trailereita, Powerpointteja, elokuvia, mainoksia ja pelejä. Oppilaat saivat valita itse aiheen ja työtavan. Oppilaat työskentelivät ryhmissä. Jotkut ryhmät antoivat itselleen myös läksyjä aiheesta päivän päätteeksi.

ehta_3

Käyttämiämme sovelluksia:

Kokemuksia

  • Opettavainen, antoisa ja työteliäs viikko
  • Osa oppilaista piti työtavasta, osalle työtapa oli liian haastava
  • Oppilaat kokivat onnistuneensa ja töiden esittely kaikille oli viikon huippukohta

 

 

Terveisiä Hervannasta!

Olemme täällä Etelä-Hervannassa olleet ahkeria iPadin käyttäjiä jo toista vuotta. Tänä aikana 3BC on oppinut monenlaisia työskentelytapoja. iPadin käyttö ei siis suinkaan ole meillä pelkkää pelailua, vaan olemme tuottaneet monenlaista sisältöä eri metodein.

Olemme esimerkiksi uskontotunnilla tehneet videoita Joosefin elämästä haastatellen ja näytellen. Kirjavinkkauksiin teimme QR-koodin taakse lukunäytevideot. Eläinesitelmiin tietoa haettiin netin monista eri lähteistä, ajatuskartta tehtiin Popplet-sovelluksella ja varsinainen esitelmä tehtiin PowerPoint-esityksinä. Suosittua puuhaa on ollut myös ns. Scavenger hunt -valokuvaus. Siinä oppilaat saavat valmiita kuvaustehtäviä, jotka pitää ryhmissä tehdä.

Viime syksyn huipensi Joulukuvaelman teko. Kävimme eräänä marraskuisena päivänä Tallipihalla ottamassa valokuvia kuvaelmaa varten. Onneksemme silloin oli kirkas, aurinkoinen pakkaspäivä, joten saimme hienoja kuvia. Olimme valmiiksi koululla jakaneet roolit ja kuvaustehtävät. Teimme kaksi eri versiota kuvaelmasta, sillä 3A oli eri juhlassa kuin 3B ja 3C. Oppilaat kuvasivat itse kaikki kuvaelman kuvat iPadeilla. Koska pelkän kuvaelman kuvien ottaminen työllisti vain osan oppilaista, loput oppilaat tekivät Scavenger huntia. Niistä kuvista tuli juhlien alkuun kuvakooste.

Varsinainen kuvien muokkaaminen ja koostaminen videoksi jäi meidän opettajien vastuulle. Kuvat muutettiin PicCollage-ohjelmalla seepian sävyisiksi ja niihin lisättiin tekstit. Tämän jälkeen kuvat tuotiin iMovieen taustamusiikin kera. Lopputuotos oli hyvin tunnelmallinen ja nosti jopa tekijöiden silmiin liikutuksen kyyneeet.

20151210_174527000_iOS

Tallipihan ystävällinen aasi

20151212_145548000_iOS

Joulukuvaelman alku

 

Nyt odotamme innolla parin viikon päästä alkavaa Ilmiöviikkoa, jolloin pääsemme taas testaamaan uusia työtapoja.

Marianne

 

Jatketaan

Uusi lukuvuosi on käynnistynyt aurinkoisesti myös Digikirja-luokissa. Salasanoja on toki unohtunut ja muuta sellaista pientä, mutta sehän on vain merkki onnistuneesta kesälomasta. Oppilaat ovat nyt kakkos- ja kolmosluokkalaisia. Tänä lukuvuonna he käyttänevät enenevässä määrin myös Reppua, joka on Tampereen perusopetuksen sähköinen oppimisympäristö (Moodle). Repussa voidaan mm. käyttää Edustoren kautta hankittuja sähköisiä oppimateriaaleja.

Viime viikolla olin mukana parin luokan työskentelyssä; oli taas hienoa huomata, kuinka sujuvasti ja oma-aloitteisesti oppilaat toimivat.

Kuva: Pixabay/Adina VoicuAurinkoisin terveisin
Liisa

Tabletit osana ekaluokkalaisten itsenäistä opiskelua

Olen ollut nyt toukokuussa muutaman päivän mukana Digikirja-ekaluokkalaisten koulupäivissä ja on ollut hienoa seurata, kuinka itsenäisesti noin pienet oppilaat osaavat työskennellä. Heillä on säännöllisesti oman työn tunteja, jolloin opettaja kertoo aluksi, mitä kaikkea tunnin aikana tehdään, mutta oppilaat saavat itse valita, missä järjestyksessä asiat tekevät ja käyvät merkitsemässä lappuun, kun ovat kunkin tehtävän tehneet. Samalla tunnilla voi olla niin matematiikan, äidinkielen kuin käsityön tehtäviäkin. Osa tehtävistä tehdään tableteilla, vaikkapa matematiikan sähköisiä harjoituksia tai tarinan kirjoittamista. Jos oppilas aloittaa työskentelyn tabletilla, mutta se alkaakin päivittyä kesken kaiken, hänen on helppo laittaa laite hetkeksi sivuun ja tehdä jotain muuta tehtävää. Opettaja kiertelee ja auttaa tarvittaessa. Hyvin toimii!

Tuumailee
Liisa

Kuva: White77/Pixabay

Qr-suunnistusta koululla

Tänään oli vuorossa eskarien ja ekaluokkalaisten yhteistä qr-suunnistusta! Opettaja oli etukäteen laatinut koodit, jotka lukemalla sai tiedon seuraavan koodin sijainnista. Näin eskari-ekaluokkalainen -parit kiersivät koulun tiloissa, kunnes päätyivät takaisin lähtöpisteeseen. Suunnistus sujui hienosti ja monet olisivat halunneet kiertää pidemmänkin radan!

Rastilla

Rastilla

Opettaja oli tehnyt qr-koodit etukäteen selaimella. Oppilaiden käytössä oli Windows8-tabletit, joihin asennettiin Windows-kaupasta Code scanner 8 -niminen koodinlukuohjelma. Se oli erittäin helppokäyttöinen. Etsinnässä olisi kuitenkin vielä yhtä helppokäyttöinen ohjelma, jolla voisi myös luoda qr-koodeja.

E niin kuin ekaluokkalainen

Vietin eilen pari vauhdikasta tuntia Pohjois-Hervannan koulun ekaluokkalaisten ja heidän opettajiensa kanssa. Windows8-tabletit ovat olleet tunneilla käytössä noin kuukauden ja oppilaat vaikuttivat olevan niistä melko innoissaan. Tosin alussa on ollut ikävän paljon teknisiä ongelmia niin verkkojen kuin laitteidenkin kanssa, mikä on hieman latistanut tunnelmaa. Toivottavasti käytöstä kuitenkin tulee koko ajan sujuvampaa!

Eilen oppilaat tekivät tabletillaan mm. matematiikan ja äidinkielen harjoituksia (verkkotehtäviä on koottu esim. tänne). Ehdimme myös kokeilla kameran käyttöä. Tehtävänä oli etsiä luokasta jotain juuri opetellulla e-kirjaimella alkavaa. Itse en keksinyt muuta kuin oman etusormeni:

E niin kuin etusormi

E niin kuin etusormi

Mukavaa menoa oli!

Terveisin
Liisa