Lopputapaamisen satoa: palautteita ja digitarinoita

Joulukuun alussa järjestettiin Digikirja-hankkeen lopputapaaminen, johon osallistui opettajia ja yksi rehtorikin ennätti paikan päälle. Aamupäivän aikana kävimme läpi niin tämän syksyn tunnelmia kuin kulunutta paria vuotta. Monenlaista on matkan varrelle mahtunut, vaikeuksiakin, mutta päällimmäinen tunne oli onneksi se, että paljon on uutta tullut opittua. Yhteiset tapaamiset ja muiden opettajien vertaistuki on ollut erityisen tärkeää.

Marraskuussa niin oppilaat, huoltajat, opettajat kuin rehtoritkin vastasivat lyhyisiin palautekyselyihin. Oppilaiden vastauksia kertyi 157, huoltajien 62, opettajien 10 (/11) ja rehtorien 2 (/6). Kysyttäessä oppilailta mitä tykkäät tehdä tietokoneella tai tabletilla koulussa, suosituimmat vastaukset olivat pelata (61%) ja harjoitella matematiikkaa (41%). Epämieluisaa oli lukeminen (29%); toisaalta monet eivät osanneet nimetä, mitä eivät tykkää tehdä. Puolet haluaisi käyttää tietokoneita tai tabletteja koulussa enemmän kuin nyt ja noin 8% vähemmän kuin nyt. Huoltajista noin 61% oli sitä mieltä, että tietokoneita ja tabletteja on käytetty sopivasti. Monet kuitenkin kommentoivat, että on vaikea kovin tarkkaan tietää, mitä koulussa tehdään ja miten. Opettajat kokivat, että hankkeesta on ollut heille jonkin verran (40%) tai paljon (60%) hyötyä. Parhaimpina puolina koettiin yhteistyö muiden opettajien kanssa sekä uuden oppiminen. Opittuja asioita on jaettu myös muille. Huonoin puoli oli selvästi laiteongelmat. Rehtorien mielestä hankkeen toteuttamista koulussa edistivät etenkin hankeväen yhteiset tapaamiset ja hyvä tiedotus; vaikeuttavia tekijöitä olivat laite- ja verkko-ongelmat. Tässä esityksessä pääset tutustumaan vastauksiin: http://bit.ly/2gGFOmm

Iltapäivällä ohjelmassa oli Matleena Laakson pitämä työpaja, jossa tutustuttiin erilaisiin tapoihin toteuttaa digitarinoita oppilaiden kanssa. Käytiin läpi erilaisia sovelluksia ja ohjelmia, joilla voi tehdä videoita ja animaatioita sekä keskusteltiin videoiden teon periaatteista.Työpajan sisältöön voit tutustua täällä: http://www.slideshare.net/MatleenaLaakso/digikirjaseminaari-21216

20161202_digikirja

 

 

 

 

Ergonomiaa ja benchmarkkausta

Maanantaina meillä oli taas Digikirja-väki koolla. Aloitimme päivän tärkeällä asialla, nimittäin ergonomialla. Uudessa opetussuunnitelmassakin asiaan kiinnitetään huomiota kaikilla luokka-asteilla. Vuosiluokkien 1-2 kohdalla todetaan tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kohdalla, että Huomiota kiinnitetään terveellisiin työasentoihin sekä sopivan pituisten työjaksojen merkitykseen hyvinvoinnille. Ergonomia-asioista meille oli kertomassa fysioterapeutti Ellen Mäenrinta. Hän kertoi, että vastaanotolle tulee nykyään jo hyvin nuoriakin niska- ja rannevaivoista kärsiviä, mikä paljolti saattaa johtua nopeasti yleistyneestä pienten älylaitteiden (puhelimet, tabletit) käytöstä. Niitä käytettäessä pää on usein alaspäin; tämä asento puristaa hermoja ja hidastaa verenkiertoa, mikä sitten aiheuttaa yläselän ja olkapäiden ongelmia.

asentokollaasi_uusiTerveydelle haitallisia työtapoja voivat olla esimerkiksi samoina toistuvat pään tai käden liikkeet, hankalat ja tukemattomat käden asennot, kumara, tukematon selän asento ja kumara, kiertynyt tai taakse päin taipunut niskan asento. Myös likinäköisyys on lisääntynyt viime aikoina, mihin varmasti vaikuttaa se, että tietokoneella työskentely vaatii silmiltä jatkuvaa keskittymistä edestakaisen liikkeen ja kohteeseen tarkennuksen vuoksi. Silmiä pitäisikin lepuuttaa viemällä katse pois ruudusta tasaisin väliajoin – vaikkapa ulos ikkunasta tai johonkin mukavaan katseenvangitsijaan luokan seinällä. Taukojumppakin on vallan mainio idea – kun  ruutuaikaa lisätään, tulee lisätä myös fyysisen aktiivisuuden määrää. Digikirja-opettajat ovat hyödyntäneet taukojumpissa myös verkosta löytyviä palveluita, kuten GoNoodle ja MoveToLearn.

Ihanteellista olisi, että työasentoja voisi koulussakin helposti vaihdella ja tuoleja ja pöytiä säätää, mutta valitettavan harvoin se on mahdollista. Useimmiten luokissa on standardikokoiset tuolit ja pöydät, joissa ei juuri säätömahdollisuuksia ole, vaikka samanikäisetkin oppilaat voivat olla keskenään hyvin erikokoisia. Lisäksi tableteissa on pieni näyttö, eikä sitä välttämättä saa pöydällä hyvään asentoon, vaan päätä joutuu pitämään eteen päin taipuneena. Täytyisikin selvitellä, minkälaisia telineitä olisi olemassa tablettien pitämiseen paremmassa asennossa ja korkeammalla. Esiin nousi nuottitelineiden testaaminen tässä tarkoituksessa! Näppäimistöä ei tosin sellaisessa pysty käyttämään. Joku oli tehnyt luokassa seisomatyöpisteen nostamalla tuolin pulpetin päälle työtasoksi, näppärä idea!

ojoinen_kollaasiIltapäiväksi suuntasimme Hämeenlinnaan, Seminaarin koulun Ojoisten Lastentaloon tutustumaan Mari Orkolaan ja hänen luokkaansa.  Mari käyttää opetuksessa runsaasti sähköisiä materiaaleja ja tekee niitä myös kollegoidensa käyttöön, sillä hän toimii digimentorina. Hän on esimerkiksi koostanut Moodlessa kursseja eri aiheista etsimällä sopivat tehtävät Edustoren valikoimista ja kopioi kurssit kiinnostuneille kollegoille. Tämän tyyppinen toiminta edistäisi Moodlen käyttöönottoa perusopetuksessa varmasti myös Tampereella. Mari esitteli myös Hämeenlinnassa käytössä olevaa verkkotyöpöytä Airoa, vaikutti näppärältä. Saimme seurata yhtä ensimmäisen luokan oppituntia, jonka aikana oppilaat tekivät kirjoitustehtävää GAFEn kautta ja sen jälkeen tekivät joko Ekapelin tai 10monkeysin tehtäviä. Oppilaat saivat itse valita, halusivatko käyttää tablettia vai läppäriä. Tunnin jälkeen Mari kertoi lisää toimintatavoistaan ja pääsimme vertailemaan Hämeenlinnan ja Tampereen tapoja. Tällainen benchmarkkaus on mukavaa ja hyödyllistä, herättää ajatuksia ja toivottavasti myös innostusta puolin ja toisin.

Näin tuumi
Liisa

Lukuvuoden eka

…yhteinen tapaaminen nimittäin! Kokoonnuimme opettajien kanssa viime viikolla juttelemaan alkusyksystä ja suunnittelemaan lukuvuoden jatkoa. Rehtoreidenkin oli tarkoitus olla paikalla, mutta aikataulullisten yhteensattumien vuoksi monet eivät valitettavasti päässeetkään paikalle.

Opettajat totesivat, että laitteiden käyttö tunneilla oppilaiden kanssa alkaa olla jo arkea ja sujuu ihan mukavasti. Laitteiden ja verkkojen kanssa on kyllä tänäkin syksynä jonkin verran teknisiä ongelmia ollut. Myöskään kaikki hankitut sähköiset materiaalit eivät ole toimineet toivotulla tavalla. No, toivotaan että parannusta on luvassa mahdollisimman pian.

Kuva: geralt, Pixabay

Kuva: geralt, Pixabay

Pienet oppilaat (tänä lukuvuonna kakkos- ja kolmosluokkalaiset) ovat tottuneet hyvin käyttämään myös Moodlea, eli tamperelaisittain Reppua, jossa jokaisella luokalla on oma työtila. Opettaja on laittanut työtilaan etenkin tarvittavia linkkejä oppimateriaaleihin, mutta jatkossa hyödynnetään varmasti enemmän myös Moodlen tarjoamia aktiviteetteja. Eräässä ryhmässä oli uutispalsta otettu käyttöön läksyistä tiedottamista varten.

Tutustuimme Sway-työkaluun, joka löytyy omasta O365:stämmekin. Sillä voi laatia esityksiä ja digitarinoita joko alusta lähtien tai vanhojen esitysten pohjalta. Esityksistä tulee automaattisesti eri laitteille optimoituja, eli toimivat hyvin niin tietokoneella, tabletilla kuin puhelimellakin.

Nostimme esiin muutamia sovellus- ja nettivinkkejä, joita voisi oppilaiden kanssa hyödyntää. Luontoportti on hieno sivusto, jossa tutustua erilaisiin lajeihin ja vaikka koettaa tunnistaa löytämäänsä kasvia. Socrativen avulla on helppo tehdä tietokilpailuja tai vaikka kokeita. Opettaja pystyy seuraamaan oppilaiden etenemistä reaaliaikaisesti ja saa tuloksista myös raportin. Windows-kaupasta on ladattavissa iXplain-sovellus, jolla pystyy helposti tekemään videoita, joissa tallennetaan piirrosta ja ääntä samaan aikaan – sopisi siis jonkin asian selittämiseen tai myös tarinankerrontaan. Tutustuimme myös blogeihin; osa opettajista on niitä jo hyödyntänytkin etenkin tiedotuskanavana kodin suuntaan.

Digikirja-väki koolla taas

Perjantaina oli taas aika Digikirja-väen kokoontua yhteen, nyt mukana olivat opettajien lisäksi myös rehtorit osan päivää. Teimme tilannekatsauksen missä mennään. Valitettavasti tekniset ongelmat ovat yhä vaivana, mutta onneksi positiivisiakin kokemuksia on runsaasti. Oppilaat käyttävät laitteita luontevasti; tosin monet kirjautumiset tuottavat pienille päänvaivaa.

Kävimme myös läpi asioita, jotka mietityttivät ennen hankkeen alkua ja huomasimme, että monet asiat oli ennakoitu hyvin, vaikkei kaikkeen voinutkaan etukäteen valmistautua.

Uuden OPS:n tvt-tavoitteet olivat jälleen pohdinnassa; opettajat testailevat tapoja niiden saavuttamiseen.

Harjoittelimme myös Reppu-oppimisympäristön (Moodle) käyttöönottoa.

Ops-pohdintaa

Ops-pohdintaa

Digikirjoja Repussa

Viime perjantaina oli taas Digikirjan väkeä koolla, tällä kertaa eVarikolla. Opettajat pääsivät miettimään unelmatilannetta vastatessaan graduntekijän tulevaisuuden muistelu -kyselyyn. Nyt ei vielä sellaisessa tilanteessa olla, mutta eiköhän suunta sinne päin ole. Vaikka teknisiä pulmia on tablettien kanssa tänä syksynä riittänyt, opettajat ovat tehneet ilahduttavia huomioita siitä, että oppilaat neuvovat toisiaan mielellään laitteita käytettäessä ja oppilas, joka ei jostain tehtävästä paperilla innostu, saattaa tehdä samantyyppistä tehtävää koneella innoissaan.

Kuva: Tino Shikongo

Kuva: Tino Shikongo

Monissa luokissa on käytetty Ekapeliä. Nyt tutustuimme yhdessä uuteen Ekapelin beta-versioon, joka on aiempaa pelillisempi, siinä liikutaan omalla pelihahmolla ja kerätään tehtävistä kolikoita, joilla voi ostaa pelihahmolle tavaroita tai peliä helpottavia kortteja. Hiljattain ilmestyi väitöstutkimus, jossa todettiin että Ekapeli voi tukea oppimismotivaatiota. Suomalaista Ekapeliä käytetään lukemaan oppimisen apuna myös maailmalla.

Tutustuimme Reppuun, joka on vuodenvaihteessa lanseerattava uusi oppimisympäristö Tampereen perusopetuksessa. Kyseessä on siis Moodle, joka on aiemmin ollut käytössä vain toisella asteella. Nyt oppilaat saavat oman jälkensä näkyviin oppimisympäristössä heti alusta alkaen, sillä Repun banneriksi päätyy oppilaiden tekemiä töitä (kuvakilpailun tulos ratkeaa lähiaikoina!). On mielenkiintoista nähdä, millaiseen muotoon Moodle taipuu alkuopetuksessa. Sitä kautta saamme toivottavasti käyttöömme myös runsaasti lisää digitaalista oppimateriaalia eli digikirjoja Reppuun 🙂

Digikirja-väki koolla Lentävänniemessä

Keskiviikkona 8.10. oli paljon Digikirja-väkeä koolla Lentävänniemen koululla. Paikalla oli opettajien lisäksi rehtoreita, professori ja graduntekijöitä yliopistolta sekä parin koulun digitalkkarit. Oli hyvä kokoontua keskustelemaan alkusyksyn kokemuksista ja kaavailemaan tulevaa.

Kovin pitkälle ei digikirjojen kanssa vielä ole päästy, sillä laitteiden toimittamisessa ja käyttökuntoon saamisessa on mennyt yllättävän kauan eikä ihan valmista ole vieläkään. Mutta eiköhän tässä syksyn mittaan vielä päästä vauhtiin!

Keskustelimme paljon uuden OPS:n tieto- ja viestintäteknologiseen osaamiseen liittyvistä tavoitteista; ohjelmointikin nousi esiin muutamaan otteeseen. Katsoimme mainion Linda Liukkaan esityksen Campus-seminaarissa, ’Maailma on koodaajien’.

Opettajat pohtimassa tvt-tavoitteita

Opettajat pohtimassa tvt-tavoitteita