Mallit

Digikirja-hankkeessa on lukuvuosina 2014-2015 ja 2015-2016 tutustuttu OPS2016:een etenkin tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen että monilukutaidon tavoitteiden osalta. Vuosiluokkien 1-2 tavoitteita ovat seuraavat:

Äidinkieli
opastaa oppilasta harjaannuttamaan näppäintaitoja
ohjata oppilasta hakemaan tietoa eri tavoin
ohjata oppilasta tuottamaan yksinkertaisia kertovia, kuvaavia ja muita tekstejä, myös monimediaisissa ympäristöissä

Matematiikka
kannustaa oppilasta esittämään ratkaisujaan ja päätelmiään konkreettisin välinein, piirroksin, suullisesti ja kirjallisesti käyttäen myös tieto- ja viestintäteknologiaa
– harjannuttaa oppilasta laatimaan vaiheittaisia toimintaohjeita ja toimimaan ohjeen mukaan
– tutustuttaa oppilas taulukoihin ja diagrammeihin

Ympäristöoppi
ohjata oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankkimisessa sekä havaintojen taltioimisessa ja esittämisessä

Musiikki
antaa tilaa oppilaiden omille musiikillisille ideoille ja improvisoinnille sekä ohjata heitä suunnittelemaan ja toteuttamaan pienimuotoisia sävellyksiä tai muita kokonaisuuksia käyttäen äänellisiä, liikunnallisia, kuvallisia, teknologisia tai muita ilmaisukeinoja 

Kuvataide
– kuvien tuottamista ja tulkintaa harjoitellaan myös tieto- ja viestintäteknologian ja verkkoympäristöjen avulla
innostetaan leikinomaiseen kokeiluun, tieto- ja viestintäteknologian käyttöön sekä taiteidenväliseen toimintaan

Käsityö
– tieto- ja viestintätekniikan käyttöön tutustutaan ideoinnin, suunnittelun ja dokumentoinnin osana
ohjata oppilas kokonaiseen käsityöprosessiin ja esittämään omia ideoitaan kuvallisesti sekä kertomaan käsityön tekemisestä ja valmiista tuotteesta

Tämän sivun alasivuilta löydät malleja siitä, millä tavoin hankeopettajat ovat tavoitteiden saavuttamista kokeilleet käytännössä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *