Äidinkieli

Ops2016-tavoitteita äidinkielen osalta palvelevat mielestämme muun muassa seuraavat digimateriaalit ja toimintatavat:

Näppäintaidot

  • Typing master, Näppistaituri. Oppilaat harjoittelevat tällä sovelluksella kymmensormijärjestelmän alkeita. Oppilas tarvitsee näppäimistöllisen koneen. Oppilas etenee sovelluksessa taitotasojensa mukaisesti suorittaen välikokeita.

Tekstien tuottaminen

  • Trageton-menetelmä eli kirjoittamalla lukemaan oppiminen. Oppilaat tuottavat tekstiä pareittain tietokoneilla tai tableteilla (laitteilla, joissa on näppäimistö). Jos laitteita ei ole jokaiselle parille, tragetonia voi toteuttaa myös pistetyöskentelynä.
  • Aikuisen rooli tragetonissa on olla taustalla ja opilaat prosessoivat tekstiä pareittain. Oppilaat korjaavat itse mahdolliset virheet. Virheet sallitaan ja niitä saa jäädä tekstiin.
  • Tragetonissa tärkeää on, että oppilaat kirjoittavat alusta asti kahdella kädellä. Toinen parista kirjoittaa ja toinen toimii käsipoliisina. Vuoroja vaihdetaan.
  • Edellä mainittu Typing master eli Näppistaituri sekä Tragetonissa käytetty kahdenkäden kirjoitusmenetelmä tukevat toinen toisiaan.
  • OneDrive on oivallinen tapa muun muassa luokkalehden toteuttamiseen. Projektia varten opettaja loi OneDriveen ryhmän, jonne hän kutsui/lisäsi oppilaita omasta opetusryhmästään. Opettaja pystyi koko projektin ajan seuraamaan oppilaiden tuotosten kehittymistä luokassa kiertelyn lisäksi omalta näytöltään.
    Office 365 -ympärissä työskentely ei ole sidottu mihinkään tiettyyn laitteeseen, vaan työskentelyä voi toteuttaa mltä tahansa laitteelta, kirjauduttuaan Office 365:lle.
  • Book creator (toimii padeillä ja pc:llä)