Musiikki

Uuden opetussuunnitelman (2016) mukaan musiikin opetuksessa tulee antaa tilaa oppilaiden omille musiikillisille ideoille ja improvisoinnille sekä ohjata heitä suunnittelemaan ja toteuttamaan pienimuotoisia sävellyksiä tai muita kokonaisuuksia käyttäen äänellisiä, liikunnallisia, kuvallisia, teknologisia tai muita ilmaisukeinoja.

 

Säveltäminen

Teknologia tekee pienimuotoisten sävellysten tuottamisen suhteellisen helpoksi. Oppilaat voivat tuottaa sävellyksiä ryhmissä tai yksin, ja voivat hajaantua tekemään tuotoksiaan eri tiloihin. Myös äänen tasoa voi helposti säätää, jolloin melutaso ei nouse liian suureksi. Sovellusten avulla sävellys onnistuu, vaikka ei osaisi soittaa kyseisiä soittimia, ja on siksi motivoivaa kaiken tasoisille oppilaille.

-Garageband: Sovelluksessa voi soittaa eri bändisoittimia. Eri soittimilla voi luoda lyhyitä sävellyksiä, joita voi myös yhdistellä, jolloin syntyy monipuolisempi kappale. Soittimien lisäksi sovelluksella voi nauhoittaa myös laulua. (iPad)

 

Musiikin yhdistäminen kuvaan

Oppilaiden kanssa voidaan toteuttaa musiikkivideo kuvaamalla käytössä olevilla laitteilla. Musiikkivideon tekeminen oppilaiden kanssa on aiemmin ollut haastavaa johtuen puutteellisista resursseista, mutta tabletit ja niissä olevat sovellukset tekevät siitä tulevaisuudessa helpompaa.

Musical.ly: Sovelluksen avulla luodaan oma musiikkivideo valmiiseen musiikkiin. Vaatii kirjautumisen (sähköpostiosoite).

 

Soittaminen

Soittamisen harjoitteluun Internetistä löytyvä opetusmateriaali tarjoaa mahdollisuuden tutustua eri soittimiin. Opettaja joka ei koe soittamisen opetusta helpoksi, voi saada perustaidot välitettyä oppilaille materiaalin avulla.

-Learntoplaymusic.com (Youtube-kanava)  

Kanavalla on useita ilmaisia yksinkertaisia soittotunteja eri soittimille, esimerkiksi nokkahuilutunteja. Opetusvideolla soi taustamusiikki, jonka päälle soitetaan. Soittaja näkee soitettavat nuotit sekä soitto-otteen samanaikaisesti, ja video ohjaa, milloin tiettyä nuottia soitetaan. Nokkahuilun opetusvideot on todettu hyväksi erityisesti 3.-4. luokalla, mutta videoista löytyy haastetta myös isommille oppilaille.

 

Musiikkiliikunta

Teknologia tarjoaa mahdollisuuden myös musiikin ja liikkumisen yhdistämiseen. Alle esimerkit hyväksi todetuista sivustoista. Vaikka ohjelmat ovat englanninkielisiä, niitä voi hyvin käyttää myös suomenkielisessä opetuksessa.

GoNoodle: Englanninkielisiä hauskoja ohjattuja liikuntatuokioita. Ohjelmassa valitaan hahmo, jota kehitetään liikkumalla.

https://www.gonoodle.com/

Move to Learn : Sivustolla useita englanninkielisiä ohjattuja n. 5min musiikkiliikuntatuokioita. Sopii käytettäväksi pitkän tunnin taukojumpaksi.

http://www.movetolearnms.org/

 

Musiikin teoria

Musiikin teorian opettamiseen löytyy valmiita virtuaalisia oppitunteja.

https://www.musictheory.net/products/lessons

Englanninkielinen sivusto, josta löytyy ilmaisia musiikinteoriamateriaaleja. I-padille ja I-podeille on saatavana maksullinen sovellus.