Tiedonhaku ja havaintojen taltioiminen

Ympäristöopin projekteissa tavoitteenamme on ollut hyödyntää teknologiaa eri työvaiheissa. Tavoitteena on ollut, että oppilaat harjoittelevat laitteen peruskäyttöä sekä tutustuvat laitteen käyttömahdollisuuksiin tiedon hankkimisessa, havaintojen taltioimisessa ja esittämisessä. Olemme hyödyntäneet laitteiden kameratoimintoa, tekstinkäsittelyohjelmaa sekä Internetiä. Projekteissa yhdellä oppilasryhmällä tai -parilla on ollut yhteinen tabletti, joten pienempikin määrä laitteita mahdollistaa niiden hyödyntämisen projektityöskentelyssä.

Tiedonhaku 

Kävimme tiedonhakuun liittyviä kysymyksiä, kuten hakukoneen käyttöä ja tiedon luotettavuutta, läpi yhteisesti. Oppilailla oli mahdollisuus etsiä projektiin tietoa ja kuvia Internetistä. Oppilaat hakivat tietoa sekä englannin- että suomenkielisiltä sivustoilta.

Havaintojen taltioiminen 

Oppilaat taltioivat Office365-tiedostoon ottamiaan kuvia sekä kirjoittamaansa tekstiä.

Esittäminen 

Johtuen tekniikan ja verkon rajoitteista emme ole juurikaan käyttäneet teknologiaa projektien esittelemisessä. Jotta esittäminen olisi mahdollista, on luokan varustetason oltava riittävällä tasolla. Projektori ja dokumenttikamera mahdollistavat tuotosten yhteisen tarkastelun. Joskus esittely tapahtui esimerkiksi tarkastelemalla oppilaiden tuotoksia yksittäisiltä koneilta luokassa taidegalleria-tyyppisesti.

Kokemustemme perusteella tablettilaite on toimiva työskentelyväline projektityöskentelyssä. iPadeilla etuna on projektityöskentelyyn sopivat valmiit sovellukset (kuten Book Creator), jotka eivät tarvitse verkkoa toimiakseen. Windows-tableteille vastaavia ei ole, joten työskentely on enemmän sidottu verkon toimivuuteen.

Kohderyhmät: Kaikki ikäryhmät ikä- ja osaamistason huomioon ottaen

Teemat: Ympäristöopin teemat (eläimet, vuodenajat, ihminen, avaruus jne.)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *